help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 juli 2005 betreffende de vergelijkende selecties voor werving en voor overgang naar het hogere niveau van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/2005
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/08/2005
Editie:2
Pagina:37120
Advies van de Raad van State 38315
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/09/2005 tot 27/01/2017