help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 25763 van 23 oktober 1985

"Worden vernietigd:
- de artikelen 1, 2, 3, 5 en 6 van het koninklijk besluit nr 81 van 31 juli 1982 tot wijziging van sommige wetten betreffende het universitair onderwijs,
-het koninklijk besluit nr 127 van 30 december 1982 betreffende de pensioenregeling van het onderwijzend personeel van het hoger onderwijs, met uitzondering van artikel 3 dat door artikel 51 van de wet 21 juni 1985 betreffende het onderwijs is vervangen."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/10/1985
Nummer: 25763
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 31/01/1986
Pagina:1273
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: zie analyse


Periode van geldigheid van 31/07/1982 tot ...