help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/09/2007
Pagina:45943
Advies van de Raad van State 41069
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 13/12/2007 ("Deze wet treedt in werking op de datum van het in werking treden ten aanzien van België van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, herzien door de Akte gedaan te München op 29 november 2000." - http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/f/ma1.html)

Temporeel toepassingsgebied: art. 15

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Periode van geldigheid van 13/12/2007 tot ...