help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 juli 1968 houdende maatregelen ter voldoening aan de richtlijn van 25 juli 1967 van de Raad van Ministers van de Europese Economische Gemeenschap inzake de vrijheid van landbouwers die onderdaan zijn van een Lid-Staat en zijn gevestigd in een andere Lid-Staat, om toe te treden tot landbouwcoöperaties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1968
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/10/1968
Pagina:10093
Advies van de Raad van State 10429
Periode van geldigheid van ... tot 08/11/1977