help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 februari 1969 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 1956 betreffende de betaling der sociale zekerheidsbijdragen welke door zekere compensatiediensten, voor rekening van de werkgevers, verschuldigd zijn op de voor een bepaald aantal feestdagen per jaar aan de werknemers toegekende lonen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/02/1969
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/1969
Pagina:2169
Advies van de Raad van State 10601