help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de kwaliteitsbewaking naar aanleiding van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/05/2011
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/06/2011
Editie:1
Pagina:35975
Advies van de Raad van State 49460
Inwerkingtreding / Uitwerking 14/05/2011 ("op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen")
Art. 16, 18, 21, 22, 26, 29, 31 en 32: 10de dag na de bekendmaking
Art. 19: heeft uitwerking bij de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vlaams
Strategisch Gebied rond Brussel

Periode van geldigheid van 14/05/2011 tot ...