help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2012 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/09/2012
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/11/2012
Editie:1
Pagina:68618
Advies van de Raad van State 51737
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Art. 5, 1° tot 5°: voor het eerst van toepassing op dossiers waarvan de EPB-aangifte wordt ingediend vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Periode van geldigheid van 16/11/2012 tot ...