help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Accord de coopération du 21 février 2013 entre la Communauté française et la Commission communautaire française en matière d’intégration et d’inclusion scolaire pour les jeunes en situation de handicap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/02/2013
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/07/2013
Pagina:47903
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Entrée en vigueur: jour de l'entrée en vigueur du dernier acte d'assentiment publié

Durée: le présent accord est d’application pendant trois années pleines suivant son entrée en vigueur. Il peut ensuite être prorogé après évaluation pour des périodes équivalentes par décision des Gouvernements.

Periode van geldigheid van 01/11/2013 tot ...
Opmerkingen Date de l'accord de coopération: 21/02/2013 au lieu de 19/07/2012. Voyez la date de signature de l'accord et les dates mentionnées sur l'accord auquel la Commission communautaire française donne son assentiment.

Bijlage bij
Aard Datum    
DCF 06/06/2013  
DCCF 04/07/2013