help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake subsidiëring


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/11/2013
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/2013
Editie:2
Pagina:99489
Advies van de Raad van State 53952 + 52402
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2014

Buitenwerkingtreding: Overgangsbepalingen: BVR 17/05/2019, art. 137, 138 en 139.

Opmerking bij de buitenwerkingtreding: Het voormelde artikel 138 van het BVR 17/05/2019 stelt het volgende: "Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake subsidiëring blijft tot 31 december 2021 van toepassing als er voor de inwerkingtreding van dit besluit naar verwezen wordt en de verwijzing niet vervangen wordt door een bepaling van dit besluit."

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot 31/12/2019