help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 februari 2016 houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montenegro betreffende de politiesamenwerking, opgesteld te Brussel op 9 december 2010


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/02/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/05/2017
Pagina:55968
Advies van de Raad van State 57107
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 21/05/2017 tot ...