help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 12 juli 1994 houdende uitvoering artikel 6bis, § 2, punt 6, van de de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd door de de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/1994
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/06/1995
Pagina:17546
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 12/07/1994

Periode van geldigheid van ... tot 15/04/2006