help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 november 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot uitvoering van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/11/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/12/2019
Pagina:109518
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 66344
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 4, 5 en 6: "op de datum bedoeld in artikel 62, § 1, eerste lid, van de wet van 7 mei 2017" (art. 7)

Periode van geldigheid van 13/12/2019 tot ...