help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 december 2020 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/12/2020
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/12/2020
Editie:1
Pagina:87568
Advies van de Raad van State 67814 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/12/2020 (art. 4)

Periode van geldigheid van 15/12/2020 tot ...