help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 december 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2010 tot nadere invulling van de regels inzake de indeling van de verrichtingen in de financiële administratie, de boekhoudkundige waarderings- en rubriceringsregels, de financiële rapportering aan de Vlaamse overheid en de boekhoudkundige organisatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2020
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/2020
Pagina:91294
Advies van de Raad van State 68276
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2°, art. 9, 10: 01/01/2021 (art. 18)
Art. 11: 31/12/2020 (art. 18)
Art. 13, 15 en 16: 01/01/2021 (art. 18)
Art. 17: 31/12/2020 (art. 18)

Periode van geldigheid van 31/12/2020 tot ...