help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief OMG/VEKA 2021/1 van 17 december 2021 betreffende het toepassingsgebied van de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2021
Nummer: 2021/1
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/2022
Pagina:9826
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2022 (punt 4)

Periode van geldigheid van 01/01/2022 tot 31/12/2022