help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2022 tot vaststelling van de regels om subsidies in het volwassenenonderwijs toe te kennen met het oog op de afstemming van het ICT-opleidingsaanbod voor onderwijspersoneel binnen centra voor volwassenenonderwijs met onderwijsbevoegdheid voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025 om het relanceplan Edusprong uit te voeren]
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2022 tot vaststelling van de regels om subsidies in het volwassenenonderwijs toe te kennen met het oog op de afstemming van het ICT-opleidingsaanbod voor onderwijspersoneel binnen centra voor volwassenenonderwijs met onderwijsbevoegdheid voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024 om het relanceplan Edusprong uit te voeren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/04/2022
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/2022
Pagina:56669
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2022 (art. 7)

Periode van geldigheid van 01/09/2022 tot ...