help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Accord de coopération d'exécution du 7 juillet 2022 entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone approuvant la liste des arbres, arbustes et haies remarquables

Ausführendes Zusammenarbeitsabkommen vom 7. Juli 2022 zwischen der Wallonischen Regierung und der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Genehmigung der Liste der bemerkenswerten Bäume, Sträucher und Hecken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/07/2022
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/09/2022
Pagina:70298
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Jour de signature (art. 3)

Periode van geldigheid van 07/07/2022 tot ...