help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 maart 2023 tot herwaardering van de bedragen bedoeld in artikel 136, § 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/03/2023
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/03/2023
Pagina:32557
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 73017 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 73017
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2023 (art. 2)

Periode van geldigheid van 01/07/2023 tot ...