help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1992 betreffende de toekenning van toelagen voor sociale voorzieningen ten behoeve van de studenten van het hoger onderwijs buiten de universiteiten voor het schooljaar 1992-1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/1992
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/09/1992
Pagina:20065
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT schooljaar 1992-1993