help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 1989 - Gewestplan Veurne-Westkust - Gedeeltelijke inherzieningstelling met het doel de bestemming te wijzigen van het gebied Groenendijk te Oostduinkerke


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/1989
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/07/1989
Pagina:13039
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking