help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 juli 1996 tot wijziging van de artikelen 126, 127 en 128 en bijlage III bij titel II, hoofdstuk III, afdeling I, onderafdeling II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/07/1996
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/1996
Pagina:21232
Advies van de Raad van State 24928
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/08/1996 tot 26/06/2003