help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 15 oktober 1996 houdende instelling en werking van de Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/10/1996
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/10/1996
Pagina:27981
Advies van de Raad van State 25539
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/10/1996 tot 01/05/2000