help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 juni 1985 tot oprichting van nieuwe inspecties, controles en ontvangkantoren in de buitendiensten van de sector der belasting over de toegevoegde waarde, alsmede tot wijziging van de zetel, de benaming, het ressort en de bevoegdheden van sommige van deze buitendiensten bij de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/06/1985
Pagina:9518
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de directeur-generaal