help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 25557 van 4 juli 1985

"De « Omzendbrief – Richtlijnen voor de provinciale verenigingen van kwekers en houders van rundvee » van de Staatssecretaris voor Europese Zaken en Landbouw van 21 oktober 1983, wordt vernietigd."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/07/1985
Nummer: 25557
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 05/10/1985
Pagina:14503
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 21/10/1983

Periode van geldigheid van 21/10/1983 tot ...