help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 augustus 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1981, betreffende voorschriften van passagiersschepen die geen internationale reis maken en die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de kust varen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/08/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/10/1985
Pagina:15199
Advies van de Raad van State 16683
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking