help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 mei 1984 tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juli 1958 houdende vaststelling van de examenperiodes in de zeevaartscholen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/05/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/06/1984
Pagina:9445
Advies van de Raad van State 16045
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking