help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 mei 1982 tot schrapping uit de indeling bij de categorie der autosnelwegen van de zijtak naar Nijvel-Noord van de autosnelweg Brussel-Bergen-Parijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/05/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/1982
Pagina:7656
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking