help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 maart 1981 tot wijziging van sommige bepalingen in verband met de inning en de invordering van bijdragen in het raam van de pensioenregeling voor werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/03/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/04/1981
Pagina:4470
Advies van de Raad van State 13886
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking