help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 1998 tot vaststelling van het aanwendingspercentage van de urenpakketten in de internaten voor buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 1998-1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/1998
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/08/1998
Pagina:25183
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1998

TT schooljaar 1998-1999