help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 november 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 1930 dat betrekking heeft op de reorganisatie en juridisch statuut van het beheer van de Koninklijke Schenking


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/11/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/12/1994
Editie:1
Pagina:31769
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking