help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/08/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/2000
Editie:2
Pagina:29759
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2000

Opmerkingen Behalve het voorliggende besluit en enkele andere die als voorbeelden worden geselecteerd, worden niet in de databank opgenomen: de besluiten houdende machtiging contractueel personeel in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften.