help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 oktober 1979 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1976 betreffende de regeling van de uitkering van de subsidies aan de nederlandstalige organisaties voor sociaal-cultureel vormingswerk voor volwassenen in verenigingsverband


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/10/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/12/1979
Pagina:14815
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 01/01/1995