help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 6 februari 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid voor wat betreft de milieuaudit en tot aanvulling ervan met een titel milieuvoorwaarden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/02/2004
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/03/2004
Editie:2
Pagina:13297
Advies van de Raad van State 35106
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering
Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 11, 3°: dag van bekendmaking (art. 13, tweede lid, gewijzigd door art. 21 DVO 23/12/2010)

Periode van geldigheid van 09/03/2004 tot ...