help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 30 april 2004 houdende het Handvest van de werkzoekende


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/2004
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/07/2004
Editie:2
Pagina:55087
Advies van de Raad van State 35700
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2004

Periode van geldigheid van 01/10/2004 tot ...