help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Vernietigde akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/06/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/06/2011
Editie:1
Pagina:35965
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 05/10/2011 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
  • 09/09/2011 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
  • 05/09/2011 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State 49771
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2009

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot ...