help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/05/2013
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/2013
Editie:1
Pagina:28428
Advies van de Raad van State 51255
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/05/2013 ("tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Art. 53, in zover het een 2°, 4° en 5° invoegt in art. 162: 01/01/2022 (art. 379quater, ingevoegd bij BBHR 15/09/2022, art. 164bis)
Art. 362bis: 01/04/2022 (art. 379quinquies, ingevoegd bij BBHR 15/09/2022, art. 164ter)
Art. 373/18: 28/08/2014 (art. 379ter, ingevoegd bij BBHR 15/09/2022, art. 164)
Art. 373/24: 01/07/2014 (art. 379bis, ingevoegd bij BBHR 15/09/2022, art. 163)

Overgangsbepalingen: art. 413 tot 418

Periode van geldigheid van 31/05/2013 tot 02/06/2024
Opmerkingen De analyse van dit besluit is onvolledig, als gevolg van talrijke wijzigingen bij het BBHR 15/09/2022 die onduidelijk en wetgevingstechnisch ernstig gebrekkig zijn. Zie hiervoor tevens de opmerkingen in de fiche van het BBHR 15/09/2022.