help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 mei 2018 houdende vaststelling van de projectmaatregelen die in aanmerking komen voor subsidies in het kader van de 12de oproep in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/05/2018
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/08/2018
Pagina:66148
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/09/2018 tot ...
Opmerkingen Dit besluit werd enkel als voorbeeld opgenomen. Behalve dit voorbeeld, bevat de databank geen ministeriële besluiten tot vaststelling van projectmaatregelen die in aanmerking komen voor subsidies in het kader van nieuwe oproepen, in uitvoering van art. 10, 11 en 18 BVR 30/09/2016 'betreffende het Pendelfonds'.