help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/11/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/11/2019
Pagina:108095
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 66454
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2020 (art. 17, eerste lid)

Temporeel toepassingsgebied: "enkel van toepassing op de aanvragen van oorspronkelijke hypothecaire getuigschriften, kopieën of uittreksels die worden gedaan vanaf die datum en op de aanvragen van geautomatiseerde of manuele aanvullende hypothecaire getuigschriften die daaruit volgen" (art. 17, tweede lid)

Periode van geldigheid van 01/01/2020 tot ...