help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 april 1983 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor de vakbondspremies


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/05/1983
Pagina:5866
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 15054
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking