help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 januari 1981 waarbij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen gemachtigd wordt leningen uit te schrijven ten belope van een som van 1 500 000 000 frank bestemd om de vernieuwingsuitgaven van rijdend materieel en van sporen te dekken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/1981
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/02/1981
Pagina:1367
Advies van de Raad van State 13753
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking