help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 december 1979 tot verlenging van de geldigheidsduur van de bepalingen van de Afdelingen 1, Stage van jongeren, 2, Wettelijk brugpensioen, 3, Bijzonder tijdelijk kader, en 5, Bijzonder brugpensioen voor oudere werklozen, van Hoofdstuk III van de wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/12/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/1979
Pagina:14519
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 1980