help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 januari 1973 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter, aan de leden van de Hoge Raad voor het Gezin en aan de speciaal bevoegde personen die ter raadpleging worden opgeroepen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/01/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/05/1973
Pagina:5701
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1971