help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 oktober 1994 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1979 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van het Nationaal geografisch instituut titularis zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/10/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/11/1994
Pagina:28946
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1993