help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 januari 1998 tot vaststelling van de taalkaders van de centrale diensten van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/01/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/03/1998
Pagina:5979
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1997

Periode van geldigheid van 01/11/1997 tot 01/10/1999