help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de wnd. administrateur-generaal van 4 juli 2007 tot wijziging van het besluit van de wnd. administrateur-generaal van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst van 2 mei 2007 tot subdelegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 04/07/2007
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 12/07/2007
Page:38195
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Dag van bekendmaking

Période de vigueur du 12/07/2007 au 04/01/2009
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Enkel de bepalingen met algemene draagwijdte worden behandeld.