help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 april 1980 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 3 april 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/05/1980
Pagina:5392
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking