help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 augustus 1991 tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juli 1990 betreffende de toepassing van de extra heffing bedoeld bij artikel 5quater van Verordening EEG nr. 804/68


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/08/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/09/1991
Pagina:19926
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1991

Periode van geldigheid van 01/04/1991 tot 01/04/1993