help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 16 december 2011 houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2011


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/2011
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/01/2012
Editie:1
Pagina:3274
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/12/2011 ("dag van de stemming door het Parlement") maar uitwerking van de begrotingsbepalingen: begrotingsjaar 2011: 01/01/2011 - 31/12/2011, met uitzondering van art. 7 dat vanaf 30/06/2011 uitwerking heeft (datum afgeleid uit dit artikel). TT: wat de begrotingsbepalingen betreft.

Buitenwerkingtreding van de hele tekst: wanneer artikel 3 (vervanging van de datum "31 augustus" door de datum "31 december" in OBHG 23/02/2006, art. 60) zonder voorwerp wordt.


Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot ...
Opmerkingen Deze ordonnantie bevat niet alleen begrotingsbepalingen, maar ook normatieve wijzigende bepalingen (zie art. 3).