help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 mei 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1990 betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/05/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/06/2012
Pagina:31880
Advies van de Raad van State 49343 + 50639
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 2 in zoverre dit artikel art. 4 van het KB 24/01/1990 vervangt door een nieuw artikel dat enkel een paragraaf eerste bevat: dag van bekendmaking
Art. 2 in zoverre dit artikel een tweede paragraaf in art. 4 van het KB 24/01/1990 invoegt: "van zodra artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in en op levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG, geldt".

Overgangsbepalingen: art. 7

Periode van geldigheid van 07/06/2012 tot ...