help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 25 juni 1992 houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1992
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/07/1992
Pagina:16330
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1992

Periode van geldigheid van 01/01/1992 tot 31/12/1992